طراحی کاراکتر COMIX

طراحی لوگو شخصیت به سبک گیمینگ بر اساس چهره

 

لوگو موشن ساخته شده برای لوگو کامیکس

نمونه کار های مرتبط