طراحی لوگو Ir-Xe

در طراحی لوگو وبسایت تبدیل ارز Ir-Xe از حرف لاتین X که نماد ارز و بخشی از حروف این مجموعه میباشد به همراه تیک سبز به معنای اعتماد و امنیت استفاده شده است

نمونه کار های مرتبط