طراحی لوگو چرخ خیاطی هاشمی

لوگو بسیار جذاب و زیبای گروه چرخ خیاطی هاشمی که از شکل طلایی چرخ خیاطی و حرف H انگلیسی متشکل شده است

نمونه کار های مرتبط